تلفن های رومیزی سی اف ال با طراحی زیبا در طرح های متفاوت برای سلیقه های متفاوت
کلیه تلفن های سی اف ال دارای یکسال ضمانت و خدمات میباشد.
جهت دریافت قیمت به صورت کلی و جزیی با ما تماس بگیرید.
جهت دریافت لیست قیمت و دریافت نمایندگی با ما تماس بگیرید.

تلفن سی اف ال CFL 2080
تلفن سی اف ال CFL 2080

سی اف ال CFL2070تلفن  سی اف ال  تلفن سی اف ال 2080CFL دیواری و رومیزی پشتیبانی از سیستمهای کالرای دی FSK-DTMF ثبت تماس های ورودی و خروجی و امکان مرور تکرار و حذف تماسها قابلیت تماس مجدد با اخرین شماره … Continued

Read More
تلفن سی اف ال CFL 2100
تلفن سی اف ال CFL 2100

سی اف ال CFL 2100تلفن  سی اف ال تلفن سی اف ال 2080CFL دیواری و رومیزی پشتیبانی از سیستمهای کالرای دی FSK-DTMF ثبت تماس های ورودی و خروجی و امکان مرور تکرار و حذف تماسها قابلیت تماس مجدد با اخرین … Continued

Read More
تلفن سی اف ال CFL 2300
تلفن سی اف ال CFL 2300

سی اف ال 2300 CFLسی اف ال تلفن سی اف ال 2080CFL دیواری و رومیزی پشتیبانی از سیستمهای کالرای دی FSK-DTMF ثبت تماس های ورودی و خروجی و امکان مرور تکرار و حذف تماسها قابلیت تماس مجدد با اخرین شماره … Continued

Read More
تلفن سی اف ال CFL 2400
تلفن سی اف ال CFL 2400

تلفن سی اف ال CFL 2400 پشتیبانی از سیستمهای کالرای دی FSK-DTMF ثبت تماس های ورودی و خروجی و امکان مرور تکرار و حذف تماسها قابلیت تماس مجدد با اخرین شماره قابلیت تنظیم فلش ظراحی ویژه به منظور صرفه جویی … Continued

Read More